• Register
Plug-in Tutorial Build an EC-CUBE plug-in

Top Commentators

114

1

EC Mike

SHOGUNSHOGUN

32

2

hrbabu

SAMURAISAMURAI

29

3

Sumant Jha

SAMURAISAMURAI

29

4

justcubed

SAMURAISAMURAI

21

5

Ashok Kafle

SAMURAISAMURAI

21

6

shahith

SAMURAISAMURAI

14

7

Jeemusu

KABUKIKABUKI

14

8

Yangsin

KABUKIKABUKI

9

9

Zaw Hlaing Bwar

GEISYAGEISYA

8

10

Fei Liu

GEISYAGEISYA

Ranking Key

  • FUJISANFUJISAN1,000+ posts
  • SAKURASAKURA500+ posts
  • SHOGUNSHOGUN100+ posts
  • NINJYANINJYA50+ posts
  • SAMURAISAMURAI20+ posts
  • KABUKIKABUKI10+ posts
  • GEISYAGEISYALess than 10 posts

how to using SC_Helper_Transform

+1 vote
how to using SC_Helper_Transform to insert new row to table, using appendChild or insertBefore or insertAfter
asked 2014-01-06 by Bảo (300 points) KABUKIKABUKI

2 Answers

0 votes
Did you read the plug-in tutorial? https://en.ec-cube.net/forum/plugin-guide
answered 2014-01-08 by Yangsin (500 points) KABUKIKABUKI
thank you i found it :)
Thank you Yangsin, i made it :), but when i insert a new row in product edit page, or register new product page and press "Confirmation Page " button to go to save page then all data on save page has been lose, what am i wrong ?
0 votes
anh Bảo cho em hỏi trong ECCUBE có tạo được các bài post và category cho các bài post đó ko? nếu tạo được thì làm sao để show ra front-end?
answered 2014-02-18 by NguyenHoan (340 points) GEISYAGEISYA
có em à, nhưng tạo post cũng giống như tạo products, chỉ có điều em không cần thêm ảnh  và giá, và chỉ viết phần mô tả thôi. Tuy nhiên theo anh thì em nên viết thêm phần đó nữa, chứ mặc định của eccube thì không tốt
...